นี่หน้าบวมหรือกล้องซูมหน้ามาม่าแฮปปี้แดกทีสองซอง เรียลๆ (at ห้องที่มีแต่มาม่ากับขนมปัง )

นี่หน้าบวมหรือกล้องซูมหน้ามาม่าแฮปปี้แดกทีสองซอง เรียลๆ (at ห้องที่มีแต่มาม่ากับขนมปัง )

จะกินได้ทุกอย่างละพูดจริง 🍕🍔🍟🍝🍛🍤🍣🍘🍜🍲🍱 (at ห้องที่มีแต่มาม่ากับขนมปัง )

จะกินได้ทุกอย่างละพูดจริง 🍕🍔🍟🍝🍛🍤🍣🍘🍜🍲🍱 (at ห้องที่มีแต่มาม่ากับขนมปัง )